Aantal aannemers:
Aantal beoordelingen:

“Zijn deze beoordelingen betrouwbaar?”

Beoordelaars worden eerst gecontroleerd alvorens evaluaties worden gepubliceerd. Er wordt nagegaan of de persoon die een evaluatie nalaat wel werkelijk is wie hij/zij zegt te zijn. In de mate van het mogelijke wordt er ook gecontroleerd of de beoordelaar geen familiale of professionele banden heeft met het geëvalueerde aannemingsbedrijf. In geval van twijfel wordt een bewijs van de samenwerking met de aannemer (een offerte, een factuur, etc). gevraagd. > meer info

Reload Image
Reload Image

Richtlijnen bij het schrijven van een beoordeling

Do

  1. Baseer je enkel op je eigen ervaring als particulier.
  2. Schrijf beoordelingen uit je eigen naam.
  3. Wees zo volledig en accuraat mogelijk.

Don’t

  1. Plaats geen onjuiste, bedrieglijke, frauduleuze of onrechtmatige informatie.
  2. Gebruik geen beledigende, discriminerende en aanstootgevende inhoud.
  3. Reageer niet op een oudere beoordeling.

Indien deze richtlijnen niet worden gerespecteerd, kan Happy Bouwen beslissen beoordelingen te verwijderen of niet te publiceren. Happy Bouwen behoudt zich het recht om kleine aanpassingen aan te brengen in het tekstuele gedeelte van de evaluatie, zonder de feitelijke inhoud van de tekst te veranderen, bijvoorbeeld om taalfouten te verbeteren.

En daarna… ?

Een beoordeling wordt steeds kosteloos gepubliceerd, nadat deze door het Happy Bouwen-team onderworpen werd aan een 4-stapscontrole:

  1. Elke beoordelaar ontvangt een e-mail om de juistheid van het gebruikte e-mailadres te verifiëren. Om het gebruik van valse e-mailadressen uit te sluiten, is het noodzakelijk dat de beoordelaar zijn/haar e-mailadres bevestigt door het aanklikken van de link in de verzonden e-mail.
  2. De persoonsgegevens worden nagekeken om er zeker van te zijn (a) dat er geen familiale, vrienschappelijke, professionele of concurrentiële verhouding is met het beoordeelde bedrijf en (b) dat er geen valse of schuilnamen worden gebruikt.
  3. Er wordt gecontroleerd of de inhoud voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden (m.a.w. is deze betrouwbaar? , wordt er gepast taalgebruik gehanteerd?, enz.)
  4. Passeert de beoordeling 1 of meerdere van de voorgaande controles niet, kan Happy Bouwen extra informatie opvragen bij de beoordelaar om de echtheid van de beoordeling te onderbouwen (bv. facturen/offertes, foto’s, correspondentie, enz.). Deze informatie moet bewijzen dat de beoordelaar daadwerkelijk een bepaalde bedrijf heeft ingehuurd voor de vermelde werken.

Waarom deze controle?

Indien Happy Bouwen vermoedt dat de informatie onjuist is en/of de evaluatie kennelijk onrechtmatig of niet-representatief is, behoudt zij het recht een beoordeling te verwijderen of niet te publiceren. Deze beslissing is het gevolg van de 4-staps controle, of andere feiten die wijzen op misbruik of manipulatie (anonieme e-maildressen, verdacht gebruik van de website, enz.).

Aansprakelijkheid

Ondanks voornoemde controles kan Happy Bouwen de juistheid en volledigheid van een beoordeling nooit garanderen. Zo kan bepaalde informatie niet (meer) met de realiteit overeenstemmen. Happybouwen.be en Offrea zijn derhalve niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van één of meerdere inlichtingen die op happybouwen.be beschikbaar zijn. Elke beslissing tot het in dienst nemen van een bedrijf als (in)direct gevolg van enige op Happybouwen.be verkregen informatie, is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de site.

Copyright 2020 HappyBouwen - Alle rechten voorbehouden